Hướng dẫn sơn nhà

[Video hướng dẫn] Xử lí bề mặt tường trước khi sơn

Một lớp sơn hoàn hảo phải có một lớp nền hoàn hảo. Xử lí tường trước khi sơn chính là công đoạn làm cho lớp nền hoàn hảo như vậy. Hãy xem video dưới đây để biết cách khắc phục những khuyết điểm của bức tường trước khi sơn nhé

#46116d