Cơ hội nghề nghiệp

Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các tổ chức đoàn thể, Galaxy luôn là môi trường làm việc chuyên nghiệp "thỏa sức đam mê, thỏa sức sáng tạo" dành cho các bạn.

#46116d