CÂU CHUYỆN GALAXY

Thiên hà là kết quả của hàng trăm triệu năm vận động và biến đổi. Từ những sơ khai nguyên thủy nhất để trở thành một thiên hà đầy màu sắc, bền bỉ và vững chãi trước những thăng trầm thời gian.

#46116d