Bước 1: Chọn màu sơn

Bước 2: Tính lượng sơn sử dụng

Chọn

Bước 3: Chọn đại lý

Chọn

Bước 4: Chọn thợ sơn

Chọn
#46116d