Sơn
chống rỉ

Sơn chống rỉ Galaxy tạo lớp nền hoàn hảo trên bề mặt kim loại, có khả năng chống rỉ sét và mài mòn.

Sơn chống rỉ

Avatar