Sơn
tính năng

Sơn tính năng Galaxy là sự kết hợp hoàn hảo giúp mỗi công trình nổi bật hơn. Lớp sơn có thể tạo màng bóng vượt trội.

Sơn siêu bóng không màu vượt trội

PRO3+

Sơn Nhũ Ánh Kim

GALAXY PRO2+

Sơn sàn Galaxy

Epoxy EXP-Line

Dòng sản phẩm Sơn Chống Thấm Tường Cao Cấp Galaxy, sơn chống thấm ngoài trời với chất lượng tốt nhất: ✓Độ bền màu tối ưu ✓Tính năng vượt trội ✓An toàn cho sức khỏe