Sơn dầu

Sơn dầu Galaxy được sử dụng trong nhà và ngoài trời, trên mặt gỗ hoặc kim loại giúp hình thành lớp sơn bóng mịn nổi bật.

Sơn dầu

Avatar